Biegi dla dzieci…

zapraszamy najmłodszych do startu w

3 Powiatowym Biegu po Zdrowie

dystanse już od 100 metrów!

dla starszych dzieci: 300, 600 i 1 000 metrów.